Sociala stödteamet

Vi som jobbar i teamet är stödpedagoger, stödassistenter, fältsekreterare samt anhörigrådgivare. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, som gör att vi kan erbjuda stöd vid olika livssituationer. Vi har ett nära samarbete med de övriga psykiatriverksamheterna inom regionens öppenpsykiatriska mottagning, primärvård och individ- och familjeomsorg.

Våra målgrupper är barn och familj, ungdomar, personer med beroendeproblematik samt personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar främst med enskilda personer eller i familjer, men även med olika gruppverksamheter. Allt stöd anpassas utifrån varje person/grupp. Vi träffas oftast i hemmet, alternativt i samtalsrum i våra lokaler.

Målsättningen är att man med stöd ska kunna bo och sköta sitt hem på ett så självständigt sätt som möjligt och därigenom bibehålla och skapa en fungerande tillvaro. Det kan innebära till exempel stöd till strukturering av vardagen, planering och genomförande av inköp, besök hos läkare eller myndighet, stöd till tvätt, städ, social samvaro m.m. Stödteamet ska stötta personen utifrån personens egna förutsättningar så denne kan känna sig trygg, nöjd, och framgångsrik. Personen är själv aktiv i det som planeras och utförs.

Vi arbetar utifrån beslut som du har fått genom din handläggare. Vi sätter gemensamt upp ett mål som vi arbetar mot att nå. Beroende på hur situationen ser ut, kan insatsen vara under kortare eller längre tid.

Beslut kan till exempel innefatta:

  • Råd- och stödsamtal
  • Stöd att skapa rutiner och planera vardagen
  • Att du kan få någon med dig vid myndighetskontakter/vårdkontakter
  • Vägledning i föräldrarollen
  • Stöd att hantera olika familjesituationer
  • Stöd vid dagliga sysslor, såsom handling, matlagning, tvätt etc.
  • Samtal för att motivera till att bryta ett missbruk/beroende och hitta andra alternativ
  • Stöd att bryta isolering, komma ut i samhället och knyta kontakter
  • Stöd vid olika kriser i livet

Utöver ovanstående beslut kan vi även utföra medlingöppnas i nytt fönster » och stöd till brottsofferöppnas i nytt fönster » 

Råd och stödsamtal kan du få upp till fem gånger genom att kontakta Anhörigstödet. För dessa samtal sker ingen journalföring eller registrering i socialregistret. Behöver du ytterligare stöd efter dessa fem samtal behöver en kontakt tas med en handläggare.

Samtalen är kostnadsfria och till för dig som bor i Svenljunga kommun

Länk till anhörigstödet »

Länk till Fältverksamhetenöppnas i nytt fönster »

Kontakt

 

Epost till

Sociala stödteamet

Telefon 0325-184 53

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 08.43