Vårdplanering

För personer som vistas på sjukhus och har behov av hjälp vid hemgång görs en vårdplanering redan på sjukhuset.

Under vårdplaneringen möter den enskilde representanter från sjukhuset och kommunen och man kommer överens om hur hjälpbehovet ska kunna tillgodoses.

Sjukhuset meddelar kommunens omsorgsutredare när det finns behov av en vårdplanering.

Fax, utskrivningsklara 0325-61 14 79 (Mottagande fax för informationsöverföring rörande utskrivningsklara vårdtagare)

Kontakt
Louise Northman
Vårdchef
0325-181 61
E-post till Louise Northman
Carina Stavåsen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
0325-184 24
E-post till Carina Stavåsen
Carina Rödebäck
Vårdplaneringssjuksköterska
0325-181 24

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-05 11.27