Vårdplanering

För personer som vistas på sjukhus och har behov av hjälp vid hemgång görs en vårdplanering redan på sjukhuset.

Under vårdplaneringen möter den enskilde representanter från sjukhuset och kommunen och man kommer överens om hur hjälpbehovet ska kunna tillgodoses.

Sjukhuset meddelar kommunens omsorgsutredare när det finns behov av en vårdplanering.

Fax, utskrivningsklara 0325-61 14 79 (Mottagande fax för informationsöverföring rörande utskrivningsklara vårdtagare)

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 09.26