Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet. 

Uppgifter för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

  

  • Ser till att det finns rutiner som främjar en god och säker vård
  • Bedriver kvalitets- och säkerhetsarbete
  • Anger vilken kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på hälso- och sjukvårdsverksamheten
  • Samverkar och samordnar vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten så att det fungerar på ett för patienterna tillfredsställande sätt
  • Utreder och anmäler allvarliga händelser inom den kommunala vården

Anmälan om Lex Maria

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar medicinskt ansvarig sjuksköterska för att anmälan görs till socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Medicinskt felbehandlad

Anser du att du har blivit medicinskt  felbehandlad kan du anmäla detta till din medicinskt ansvariga sjuksköterska i kommunen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utreder ärendet och bedömer om det ska göras en anmälan enligt Lex Maria.

 
 

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05 13.50