Hemsjukvård

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för varaktigt planerade sjukvårdsinsatser som ges i hemmet eller i ett särskilt boende. Hemsjukvården samarbetar med läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen, specialistmottagningar eller vårdavdelningar på lasarettet.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvården finns till för dig som bor eller vistas i Svenljunga kommun och har ett varaktigt behov av sjukvård eller har ett funktionshinder som medför att du inte själv kan ta dig till vårdcentral eller lasarettets mottagningar.

Vem utför hemsjukvård?

Hemsjukvårdens sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt årets alla dagar och utför hälso- och sjukvårdsinsatser enligt ordination. Omvårdnadspersonal inom hemtjänst eller på särskilt boende kan utföra speciella sjukvårdsuppgifter under delegation av sjuksköterska inom hemsjukvården.

Vad ingår i hemsjukvård?

Sjuksköterskorna kan utföra provtagningar, ge injektioner av olika läkemedel, göra såromläggningar, hjälpa till med näringstillförsel via dropp eller sonder, ge ordinerad smärtlindring eller annan specifik omvårdnad. Sjuksköterskan kan ge råd vid inkontinens och förskriva inkontinenshjälpmedel. Hemsjukvården kan också ha ansvar för vårdtagarens läkemedel om denna själv inte klarar att ta sina ordinerade mediciner.

Vård i livets slutskede

Om du önskar att få vara i ditt hem under din sista tid är ett ansvarsområde för hemsjukvården. Ofta samarbetar läkare, sjuksköterska, undersköterska och omsorgsutredare i team för att möjliggöra att vistelsen i hemmet blir så bra som möjligt. En viktig del i detta är att stötta anhöriga.  

Rehabilitering

Hemsjukvården omfattar även rehabilitering, mer information finns under rubrikerna rehabilitering och hjälpmedel.

Så här ansöker du om hemsjukvård

Om du vill ha hemsjukvård, prata med din läkare eller din distriktssköterska på primärvården som hjälper dig med kontakten till kommunen.

 

Inte nöjd?

Om du eller din anhörig/närstående inte är nöjd med den hälso- och sjukvård som du får från kommunens hemsjukvård, ska du i första hand kontakta ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Du kan också kontakta vårdchef eller MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska). Patientnämnden finns ochså att kontakta som stöd i ditt klagomål.

 

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-08 11.40