Sjukvård och tandvård

Detta är en samlingssida som rör sjukvård och tandvård.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för varaktigt planerade hälso- och sjukvårdsinsatser som ges i hemmet eller i ett särskilt boende. Hälso- och sjukvårdsinsatserna beslutas av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut men kan också utföras av delegerad omvårdnadspersonal.

Öppenvård, vårdcentral

Primärvården Södra Älvsborg ansvarar för vårdcentralen i Svenljunga kommun.

Tandvård

Västra götalandsregionen ansvarar för tandvård.

Vårdplanering

För personer som vistas på sjukhus och har behov av hjälp vid hemgång görs en vårdplanering redan på sjukhuset.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-08 11.52