Riksfärdtjänst

Färdtjänst utanför kommunens färdtjänstområde kallas för riksfärdtjänst. Det kan ges till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Vem kan få riksfärdtjänst?

För att riksfärtjänst krävs en funktionsnedsättning som inte endast är tillfällig och att resan måste ske på ett särskilt kostsamt sätt. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet och resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun.

Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänst prövas mot lagen om riksfärdtjänst. Färdtjänsthandläggaren beställer riksfärdtjänstresan hos det reseföretag som Svenljunga kommun tecknat avtal med. Resan får inte av någon annan anledning kunna bekostas av det allmänna, samhällsbetalda resor till exempel sjukresa eller resa som bekostas av försäkringskassan eller centrala studiestödsnämnden ges ej tillstånd till riksfärdtjänst.

Den riksfärdtjänstberättigade är måste meddela riksfärdtjänsthandläggaren om resan inte genomförs.

Ledsagare

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska tillståndet gälla även ledsagaren.

Så här ansöker du

Ansökan om riksfärdtjänst görs inför varje riksfärdtjänstresa. Skicka eller lämna din ansökan om riksfärdtjänst till kommunens handläggare.

Här kan du ansöka om riksfärdtjänst » PDF

Avgifter

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) motsvarande normala resekostnader med allmänna färdmedel. Egenavgiften är fastställd av regeringen.

 

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-24 13.08