Färdtjänst

Färdtjänst är en kollektivtrafiklag och får anlitas av den som är folkbokförd i Svenljunga kommun och som efter ansökan har fått färdtjänsttillstånd.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som varar mer än tre månader och gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelse är inte något skäl till att få tillstånd till färdtjänst.

Vart får jag resa?

Du som är beviljad färdtjänst i Svenljunga kommun får resa obegränsat antal resor till och inom Svenljunga, Tranemo, Borås, Ulricehamn, Mark, Falkenberg, Gislaved samt till Landvetters flygplats.

Om du har frågor om resor i annan kommun än inom färdtjänstområdet, ska du vända dig till din färdtjänsthandläggare.

Samåkning

Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.

Medresenär

Du får ta med en medresenär på resan. Medresenären måste påbörja och avsluta resa på samma adress som den färdtjänstberättigade. Medresenären betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Ledsagare

Med ledsagare menas en person som måste följa med den färdtjänstberättigade för att du ska kunna genomföra en färdtjänstresa. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad och betalar ingen avgift. Du ska göra en särskild ansökan om ledsagare hos kommunens färdtjänsthandläggare men är du över 80 år behöver du inte ansöka särskilt om ledsagare utan detta ingår i beslutet.
Kommunen har ingen skyldighet att skaffa ledsagare.

Så här ansöker du

Ansökan görs till kommunens handläggare som utreder och beslutar. Om du får ett avslag på din ansökan om färdtjänst kan du alltid överklaga.

Riktlinje för färdtjänstPDF

Ansökan färdtjänst »PDF

Här är information om hur man överklagar »PDF

Så här beställer du

Ring beställningscentralen på detta nummer:
Telefon: 020- 91 90 90

Avgift

Färdtjänstresenären betalar vid varje resa en egenavgift betalas direkt till föraren av färdtjänstfordonet.
Egenavgiften motsvarar: Västtrafiks Baspris + 50%. Nattaxa tillämpas.

Kontakt

Epost till

Beställningscentralen
020- 91 90 90

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-06 13.10