Resor, transporter

På dessa sidor hittar du information om färdtjändt, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Färdtjänstöppnas i nytt fönster

Färdtjänst är del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning.

Riksfärdtjänstöppnas i nytt fönster

Riksfärdtjänst är ett kollektivt färdmedel för resor utanför kommunens färdtjänstområde.

Sjukresoröppnas i nytt fönster

Sjukresa är en resa till och från vårdgivare inom hälso- och sjukvården.

Parkeringstillståndöppnas i nytt fönster

Parkeringstillstånd är ett undantag från gällande parkeringsregler för dig med betydande gångsvårigheter.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 08.12