Information för arbetsgivare

Vill du och ditt företag göra en social insats för en person som vill ha ett arbete eller skaffa sig en arbetslivserfarenhet genom en praktiktid?

Hur fungerar Supported Employment?

Supported Employment är ett projekt inom Socialpsykiatrin som ger personer med psykiska funktionsnedsättningar möjlighet att välja, skaffa och behålla ett arbete. Detta genom att arbetscoacher stöttar deltagaren och företagens handledare på plats.

Stödet finns kvar så länge behovet finns och är alltså inte tidsbegränsat.

Arbetscoacherna ger stöd i att hantera situationer som kan uppstå på en arbetsplats.

Hur kan mitt företag bidra?

Företagen kan delta i projektet genom att erbjuda praktikplatser, arbetsuppgifter eller arbetstider.

Kontakta någon av arbetscoacherna för mer information.

Adress

Besöksadress:
Stationsgatan 2
Svenljunga

Postadress:
Svenljunga kommun
Socialförvaltningen
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 11.23