Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få hjälp och stöd av kommunen så att ditt vardagsliv fungerar. Stödet regleras i Socialtjänstlagen.

Vilket stöd kan jag få?

Boendestöd

Boendestöd kan ge dig stöd i det dagliga livet. Målsättningen är att du ska kunna bo och sköta sitt hem på ett så självständigt sätt som möjligt och därigenom bibehålla och skapa en fungerande tillvaro.

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter är en verksamhet som är riktad till personer med psykisk funktionsnedsättning. Aktiviteterna kan vara studiecirklar, hobbyverksamhet, utflykter eller vattengympa på Moga Fritid.

Här kan du läsa mer om Aktivitetscenter »

Kontakt
Sandra Larewall
Verksamhetschef myndighetsutövning, LSS och socialpsykiatri
0325-180 00

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-21 09.01