Personligt ombud

Ett personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktions-nedsättning eller långvarig psykisk ohälsa och med svårigheter att få vardagen att fungera.

Ombudets huvudsakliga arbetsuppgifter är att

  • tillsammans med den enskilde identifiera och formulera behovet av vård, stöd och service,
  • tillsammans med den enskilde se till att huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs,
  • stödja den enskilde i kontakter med olika myndigheter,
  • hjälpa den enskilde till vård, stöd och service utifrån behov och laglig rätt.

Ett personligt ombud arbetar på den enskildes uppdrag och har en fristående ställning gentemot myndigheter. Ombudet kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar. Det personliga ombudet har tystnadsplikt, för inga journaler och är kostnadsfritt.

Hur får du kontakt med Personligt Ombud?

Jag som arbetar som personligt ombud i Svenljunga och Tranemo heter Ann-Gerd Berg. Du kontaktar mig på nedanstående telefonnummer. Om du önskar går det också bra om någon annan förmedlar kontakten.

Telefon 0325- 181 77 eller 0737-65 44 51 eller via kommunens växel på telefon 0325-180 00

Kontakt

Ann-Gerd Berg
0325- 181 77 
073-765 44 51 
0325-180 00

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-13 10.29