9 april 2018

Ansökan om medel ur sociala samfonden

Fondens syfte är att ge ett extra stöd framförallt till barnfamiljer, äldre, sjuka och funktionsnedsatta som har försörjningsstöd eller mycket låg inkomst.

Nu kan du som är folkbokförd i Svenljunga kommun söka medel ur Sociala samfonden. Medel kan inte delas ut för ändamål som kommunen är skyldig att ge bistånd till. Beslut om hur fondens medel ska fördelas fattas av socialnämnden.

Ansökan ska ha kommit till socialförvaltningen senast den 30 april.

Ansökningsblanketten hittar du under blanketter. Du kan lämna in den i Kontaktcenter eller skicka till Svenljunga kommun, socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga.

Om du behöver mer information kan du kontakta Liselott Johansson på telefon 0325-180 00 eller via e-post liselott.johansson@svenljunga.se


Sidan senast uppdaterad: 2018-04-09 13.03