8 februari 2018

Vi söker ett kontrakterat jourhem

Det händer att barn måste flytta hemifrån med kort varsel när föräldrar av något skäl inte längre kan ta hand om dem. De barnen behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Vi söker därför jourhem för akuta insatser.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att fortlöpande stå till Svenljunga kommuns förfogande. Jourhemmet ska kunna ta emot barn, ungdomar och föräldrar/barn som behöver placeras akut.

Placeringstiden kan variera från några dagar upp till några månader. De personer som placeras i ett jourhem av socialtjänsten är ofta i kris och har behov av människor som är stabila och engagerade i sin omvårdnad. För att bli jourhem bör man vara flexibel med ”stort hjärta”.

Vi söker en familj bestående av två vuxna. En av er måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni arvoderas utifrån detta.

Vi erbjuder grundläggande familjehemsutbildning, handledning, deltagande i seminarier och föreläsningar samt fortlöpande stöd och råd.

Vi förväntar oss:

  • Lediga rum för 3-4 placeringar
  • Förmåga att ta hand om människor i kris
  • Förmåga att se och bemöta personer med särskilda behov
  • Förmåga att samarbeta med socialtjänsten, biologiska föräldrar, skola och övriga personer i barnets/ungdomens/ den vuxnes nätverk
  • Vara beredd att delta i utbildning
  • Körkort och tillgång till egen bil

Kontakt och intresseanmälan

Hör gärna av er om ni har fler frågor.
Välkommen med er ansökan och funderingar till familjehem@svenljunga.se
eller 0325-18451.

Sista ansökningsdag är 29 mars 2018

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-08 16.30