2017-09-15

Nu införs en ny boendeform

Trygghetsboende byter namn till Bostäder med god tillgänglighet.

Trygghetsboende som idag hanteras genom ett traditionellt kösystem kommer att ersättas med begreppet Bostäder med god tillgänglighet (BGT). Skillnaden mellan dessa boendeformer är att Bostäder med god tillgänglighet kommer att beviljas efter ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen kap 4 § 2. Syftet med ändringen är att den som har ett omvårdnadsbehov lättare ska kunna få en ändamålsenlig bostad

Socialnämnden har fattat beslutet att avveckla boendeformen Trygghetsboende från och med 1 oktober 2017. Trygghetsboende är en boendeform som många kommuner erbjuder, men det finns inget lagkrav att kommunen måste tillhandahålla denna boendeform.

Kriterierna för att från och med den 1 oktober 2017 ha rätt till Bostad med god tillgänglighet är:

  • Du ska vara folkbokförd i Svenljunga kommun
  • Du ska ha dagliga varaktiga omsorgsinsatser och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser/boendestöd

. Lägenheter finns i Svenljunga, Sexdrega, Överlida och Östra Frölunda.

Ansökan kan göras till omsorgsutredare från och med 15 september 2017.

Blankett för ansökanWord

Omsorgsutredarna nås genom kommunens växel 0325-180 00

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-15 11.59