Datum XX månad XXXX

Beslut om Toftalyckan

Socialnämnden har fattat beslut

Den 14 juni fattade socialnämnden beslutet att lägenheterna för vård- och omsorgsboende på Toftalyckan avvecklas, med möjlighet att vid behov åter omvandla dem till vård- och omsorgsboende. Vidare beslutades att förvaltningen ska tittar på hur lokalerna mest kostnadseffektivt kan användas på Toftalyckan i framtiden. Korttidsboendet för demenssjuka på Östrabo omvandlas till vård- och omsorgsboende för demenssjuka.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-15 16.09