21 mars 2017

Personligare vård

Svenljunga kommun ligger i topp i hela landet när det gäller att vara nöjd med sitt särskilda boende.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen jämförelsen Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). 2016 deltog drygt 250 av Sveriges 290 kommuner, vilket gör KKiK till ett bra verktyg för att jämföra kommuner. Svenljunga kommun deltar för fjärde gången. Detta är en del i arbetet med förbättrad målstyrning och kvalitet. Vi använder KKiK för att mäta hur det går just nu, och glädjas åt goda resultat, men även för att veta var våra svagheter finns och vad vi kan utveckla. Läs mer på vår hemsida under Kvalitetskontroll och utveckling. Här kan du läsa mer om hela KKIK 2016.

Under 2016 hamnade Svenljunga i topp på några jämförelser, bland annat två inom vård och omsorg:

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars-period?

 

Under 2015 besökte 14 olika vårdare en äldre person med hemtjänst i Svenljunga kommun. Det nationella medelvärdet under 2016 låg på 15 vårdare. Hos oss var det endast 9 olika vårdare. Vi ligger i topp 10 i Sverige!

Läs mer om hjälp i hemmet här.

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende?

2015 låg vi på 86% ganska/mycket nöjda brukare. 2016 var det nationella medelvärdet 83% och vi har uppnått 97%. Detta är toppresultat i Sverige!

Läs mer om våra särskilda boenden här.

I Svenljunga eftersträvar vi en personligare vård och tar oss gärna tid att lyssna för att kunna tillgodose det individuella behovet av omvårdnad och service. Vi ger alltid ett gott bemötande till vårdtagare, anhöriga och medarbetare. Läs gärna mer om personligare vård i Svenljunga i Det Godaste Livet från februari 2017.

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-01 08.17