Konsumentvägledning

Behöver du som konsument få veta dina rättigheter och skyldigheter eller få hjälp med att reklamera en vara eller tjänst så är du välkommen till kommunens konsumentvägledare.

Har du frågor om budgetrådgivning och skuldsanering hittar du mer information via nedanstående länk.

Till budget- och skuldrådgivning

Några nyttiga länkar

Allmänna reklamationsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Statlig myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och affärsidkare. På hemsidan får du veta när och hur du kan klaga.

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här finns många bra kalkyler inom området bank, begagnad bil, bilkostnader, energi och hushållsbudget. Här finns även senaste nytt om olika konsumentfenomen.

Konsumenternas bankbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster På Konsumenternas Bank- och Finansbyrå hittar du bland annat faktablad om de tjänster som banker tillhandhåller.

Konsumenternas försäkringsbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster På  Konsumenternas försäkringsbyrå får du allmänna beskrivningar av försäkringar och kan jämföra villkoren i olika bolag.

Konsumenternas elrådgivningsbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här finns information om rättigheter och skyldigheter på elmarknaden.

Konsumenternas tele- & Internetbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kostnadsfri information, vägledning och hjälp vid köp av tele- och Internettjänster

Konsument Europalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sveriges rådgivningskontor för konsumenter som vill handla eller har handlat över nationsgränserna.

Post- och Telestyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Den myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 13.13