Ensamkommande asylsökande barn

Med ensamkommande asylsökande menas barn, under 18 år, som kommer till Sverige och söker asyl utan föräldrar eller någon annan som gått in i föräldrars ställe.

De barn som är anvisade till Svenljunga kommun bor i så kallat Hem för vård eller boende, stödlägenhet eller familjhem.

Policyn i kommunen är att när ett barn blir 18 år och fortfarande är asylsökande, görs en individuell bedömning om ett vårdbehov finns. Om inte ett vård behov finns erbjuds de ett boende i Migrationsverkets regi och de är inte längre kommunens ansvar.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om boenden för ensamkommande barn hittar du till vänster på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-15 09.07