Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt kan det finnas behov av bra hjälpmedel och en tillgänglig miljö. Här kan du läsa mer om det stöd du kan få genom hjälpmedel och bostadsanpassing.

Bostadsanpassningöppnas i nytt fönster

En anpassning av din bostad kan behövas för att du ska klara av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien.

Hjälpmedelöppnas i nytt fönster

Ett hjälpmedel ska innebära att du kan fortsätta leva ett självständigare liv.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01 15.58