Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg och säker i din bostad.

Hur fungerar ett trygghetslarm?

Det är en enkel installation kopplad till det vanliga telefonnätet eller till GSM- eller fibernätet. Med en larmknapp i en halskedja eller ett armband kommer du i kontakt med kommunens hemtjänst eller nattpatrull som ser till att du får den hjälp du behöver.

Svenljunga kommun arbetar med övergång till digitala trygghetslarm vilket innebär att man kommer att kunna koppla trygghetslarmet till sin fiberanslutning eller till GSM-nätet. Vi arbetar löpande med detta och byter ut analoga trygghetslarm mot digitala i takt med att de behöver bytas ut.

Vem kan få trygghetslarm?

Trygghetslarm kan beviljas dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan behöva nå vård- och omsorgspersonal hela dygnet. Hjälpen beviljas utifrån dina individuella behov enligt socialtjänstlagen.

Så här ansöker du

Du kan ansöka genom blankett eller genom att ringa en handläggare.

Blankett för ansökan om trygghetslarm PDF

Handläggaren utreder ditt behov och beslutar om du är berättigad till insatsen.

Kontakt

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-18 15.40