Privata utförare, LOV

Denna sida vänder sig till dig som är eller vill bli privat utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, i Svenljunga kommun. Här kan du hitta olika blanketter, rutiner och annan viktigt information.

Ansökan om att bli utförare av hemtjänst

Aktuellt Förfrågningsunderlag»PDF
Ansökningsblankett »PDF
Geografisk områdesindelning av Svenljunga kommun»PDF


Kommunikation och dokumentation

Rutin behörigheter i socialförvaltningens datasystem»PDF

Kvalitetsarbete

Blankett - synpunkts- och klagomålshantering Vad tycker du?»öppnas i nytt fönster

Rutin- Kvalitetsgranskning av utförarePDF
Blankett- Årlig självskattningPDF 
Blankett- Fördjupad granskningPDF

 

Kontakt

Epost till

Kontakt
Liselott Johansson
LOV samordnare
0325-184 26
E-post till Liselott Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-09 08.26