Mat

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan tillaga ditt huvudmål finns möjlighet för dig att få hjälp från kommunen.

Mat på vård- och omsorgsboende

Du har möjlighet att äta lunch på något av kommunens vård- och omsorgsboenden. Det räcker att du beställer måltiden dagen före. Du kan betala kontant eller köpa kuponger.

Matdistribution

Matdistribution innebär att du får färdiglagad kyld mat tillagad i kommunens kök hem till din bostad. Maten distribueras av hemtjänsten.

Vem kan få matdistribution?

Matdistribution är är ett bistånd som beviljas utifrån dina individuella behov.

Så här ansöker du

Du ansöker om matdistribution hos kommunens handläggare som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Du kan ansöka genom blankett eller genom att ringa en handläggare.

Blankett för ansökan om matdistribution »PDF

Kontakt
Berbir Teljigovic
Handläggare
0325-184 50
E-post till Berbir Teljigovic
Telefontid:
Måndag till fredag 8.00-9.00
Eira Antikainen
Handläggare
0325-184 54
E-post till Eira Antikainen
Telefontid:
Måndag till fredag 8.00-9.00

Margareta Klug
Handläggare
0325-181 94

E-post till Margareta Klug
Telefontid:
Måndag till fredag 8.00-9.00
Rebecca Wenström
Handläggare
0325-183 06

Telefontid:
Måndag till fredag 8.00-9.00

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-30 10.32