Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänst innebär att hemtjänstpersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller  att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att göra inköp, städa eller tvätta. Hemtjänst kan ges dygnet runt.

Vem kan få hemtjänst?

Du som har svårt att klara dig självständigt på grund av ålder, sjukdom eller funktions- nedsättning kan ha rätt till hemtjänst. Hjälpen beviljas utifrån dina individuella behov enligt socialtjänstlagen.

Så här ansöker du

Du kan ansöka genom att skicka in en blankett eller genom att ringa direkt till en handläggare, omsorgsutredare.

Blankett för ansökan om hemtjänst »PDF

Handläggaren utreder ditt behov och beslutar om du har rätt till insatsen.

Vem utför hemtjänsten?

Den hjälp du har fått beviljad kan utföras av kommunens hemtjänstgrupper eller av de privata företag som är godkända av kommunen. Du väljer själv vem som ska ge dig hjälp.

Kommunens hemtjänst

Kommunens hemtjänst utför både service och omsorg i hela kommunen med undantag av förnsterputs. Denna insats hänvisas till privata utförare.  

  • Centralortens hemtänst utgår från Klockaregården i Svenljunga och är verksamma i Svenljungaområdet.
  • Högvads hemtjänst utgår från Toftalyckan i Överlida och är verksamma i Högvadsområdet.
  • Kindaholms hemtjänst utgår från Östrabo i Östra Frölunda och är verksamma i  Kindaholmsområdet.
  • Lysjö hemtjänst utgår från Lysjölid i Sexdrega och är verksamma i Lysjöområdet.
  • Nattpatrullen utgår från Klockargården i Svenljunga och är verksamma i hela kommunen.
    Här kan du hämta informationsblad om kommunens hemtjänst »Word

Privata företag som är godkända av kommunen

Ekbergs fönsterputs och städ AB. Utför service och är verksamma i hela kommunen.

Här kan du hämta informationsblad om Ekbergs fönsterputs och städ AB »Word
Kontakt

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-15 17.38