Boendestöd

Boendestöd kan ge dig stöd i det dagliga livet. Målsättningen är att du ska kunna bo och sköta sitt hem på ett så självständigt sätt som möjligt och därigenom bibehålla och skapa en fungerande tillvaro.

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd är till för vuxna personer som har en funktionsnedsättning och som bor i egen bostad. Boendestöd är ett bistånd som beviljas utifrån dina individuella behov.

Det kan innebära till exempel stöd till att strukturera vardagen, planera och genomföra inköp, besök hos läkare eller myndighet, stöd till tvätt, städ och social samvaro.

Så här ansöker du

Du ansöker om boendestöd hos kommunens handläggare som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Du kan ansöka genom blankett eller genom att ringa en handläggare.

Blankett för ansökan  om boendestödPDF


Kontakt

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.00-9.00

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 07.50