Vilket stöd kan man få?

Olika typer av stöd

En fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och även minska din förmågan att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Stödet kan innebära hjälp i hemmet, boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans eller ledsagarservice.

Rätten till insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem kan få hjälp?

Detta stöd vänder sig till dig som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Verksamheten grundas på en humanistisk människosyn, som innebär att alla människor är unika och har lika värde och att människor ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Så här ansöker du

Ansökan om bistånd eller insatser enligt LSS och socialtjänstlagen, görs till kommunen. Ansökan behandlas av en omsorgsutredare. Utredaren prövar din ansökan mot gällande lagstiftning och gör ett hembesök där ditt hjälpbehov klarläggs.
Visar det sig att du har rätt till bistånd eller insatser, enligt gällande lagstiftning beviljas ansökan. Beslutet kan alltid överklagas.

Här hittar du ansökningsblankett för insatser enligt LSSPDF

Här hittar du ansökningsblankett för insatser enligt SocialtjänstlagenPDF

Kontakt

Epost till

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-08 14.44