Undermeny

Rådgivning och annat personligt stöd

Kvalificerat expertstöd kan ges av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stor funktionsnedsättning.

Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t ex habilitering, rehabilitering och socialtjänst. 

På Försäkringskassans hemsida finns mer information att hämta.

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-06 08.00