Undermeny

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att man är en medmänniska.

En kontaktperson kan underlätta för dig med funktionsnedsättning till att leva ett självständigt liv och minska social isolering. Kontaktpersonen kan göra det möjligt för dig att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 09.18