Undermeny

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är till för att ge anhöriga till personer med funktionsnedsättning avlastning, vila och möjlighet att delta i egna aktiviteter utanför hemmet.

Detta innebär att en annan person tillfälligt tar över omsorgen. I samråd med kommunens handläggare utformas avlösningen efter dina behov. Regelbunden uppföljning och löpande kontakt är viktigt för att lösa olika situationer som kan uppstå.  

Om du inte har ett eget förslag på vem som kan vara din avlösare så hjälper vi till att rekrytera en lämplig person. Personen får handledning och utbildning vid behov. Enhetschefen finns som stöd för dig och din avlösare.

 

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 09.16