Korttidsverksamhet

Korttidsverksamhet inom handikapp och funktionsnedsättning innebär att du under en begränsad tidsperiod vistas på något av kommunens korttidshem.

Vilka korttidshem finns?

Lambo


För att föräldrar till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar ska kunna få avlastning finns korttidshemmet Lambo.

Mårtensdal


Om du har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd i ditt dagliga liv kan en korttidsvistelse på Mårtensdal vara ett alternativ.

Kontakt

Epost till

Telefontid:
Måndag - fredag 8.00-9.00

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 12.05