Undermeny

Kontaktperson


Att vara kontaktperson innebär att man är en medmänniska till en ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning som har det svårt att få kontakt med andra människor, någon som känner sig ensam och har svårt att ta sig ut i sociala sammanhang.

Du ska ge den stöttning och uppmuntran som en kompis gör, hjälpa till att bryta isolering, delta i aktiviteter som ni tillsammans bestämmer. Det kan till exempel handla om bio, fika, promenader, samtal eller följa med på idrottsevenemang. Du blir någon personen kan uppleva nya saker tillsammans med och som kan visa på alternativ i tillvaron.

Du ska stötta och uppmuntra, men framförallt är du en trygg person som engagerar dig och har tid att lyssna! Som kontaktperson blir du en viktig positiv förebild för en människa som behöver fler omkring sig.

Ni träffas regelbundet varje månad och ni bestämmer gemensamt hur ni lägger upp träffarna. Det är sökandens behov och önskemål som styr.

Ersättning för Uppdraget som kontaktperson utgår från en arvodesdel och en omkostnadsdel. Här hittar du blankettenPDF

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdraget som kontaktperson. Du är välkommen att höra av dig till kommunens enhetschef för LSS och kontaktuppgifterna hitar du här på sidan upp till höger.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-06 16.08