Undermeny

Vad gör en god man, förmyndare eller förvaltare?

God man, förvaltare och förmyndare är en person som stöder en medmänniska i till exempel juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Vad gör en god man?

En god man ska se till att huvudmannen, den person man är ombud för, får omsorg och tillsyn efter behov. Det är huvudmannens bästa som gäller, inte de närståendes intressen om de strider mot huvudmannens vilja eller behov.

Som god man sköter du bland annat ekonomin för din huvudman och bevakar rättigheter. Dessutom bör du besöka och ringa till huvudmannen som en vän. Varje år lämnar den som är god man en årsredovisning till överförmyndaren.

Vill du bli god man? - Gör din intresseanmälan på blankett »PDF

Gör din intresseanmälan via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gör en förvaltare?

Förvaltaren ska sköta huvudmannens ekonomi samt se till att denne får omsorg och tillsyn efter behov. Förvaltaren ska också besöka och hålla kontakt med huvudmannen för att kunna bedöma hjälpbehovet. Varje år lämnar förvaltaren en årsredovisning till överförmyndaren.

Förvaltarskapet innebär att huvudmannen själv inte får ta hand om sina pengar eller ingå avtal. Ofta är förvaltarskapet begränsat till att gälla en viss del av huvudmannens egendom.

Vad gör en förmyndare?

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare, men om en av föräldrarna dör, blir den efterlevande ensam förmyndare. Om föräldrarna är döda, under 18 år eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare.

Överförmyndare i Samverkan, Skövde

Information om god man från Överförmyndare i Samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adress
Besöksadress:
Kungsgatan 19 B, Skövde

Postadress:
Överförmyndare i Samverkan Kungsgatan 19 B, 541 50 Skövde

Kontakt
Överförmyndare i Samverkan, ÖiS
0500-49 88 60, 61

E-post till ois@skovde.se

Telefontid:
Tisdag 9.00 - 11.00
Torsdag 13.00 - 15.00

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 12.37