Kontaktperson

Det finns barn och ungdomar som behöver en kontaktperson att träffa på sin fritid. Det du behöver göra är att umgås och finnas till för personen. Det kan handla om att ta en fika, gå en promenad eller något annat som ni är intresserade av. För många ungdomar innebär det också att få en förebild. 

Vad är en kontaktperson?

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till ett barn eller ungdom. Ni träffas regelbundet och genom att göra saker ihop bygger ni upp en relation. Du blir en person att vända sig till. Uppdraget innebär att kontaktpersonen och barnet/ungdomen träffas vanligtvis en gång i veckan.En överenskommelse görs i varje uppdrag om hur ofta man ska ha kontakt och när.


Hur blir man kontaktperson?

Du kan ringa och prata med oss om du är intresserad. Du kan även fylla i en intresseanmälan direkt här på webben. När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare får du komma på intervju och vi gör olika registerkontroller.

Vilket stöd får kontaktpersoner?

Stöd och handledning
När du åtar dig ett uppdrag som kontaktperson får du också veta vem på socialförvaltningen du ska vända dig till om det uppstår frågor eller funderingar. Du kan få stöd och handledning efter önskemål och vid behov.

Ersättning
Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Svenljunga kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdraget som kontaktperson. Du är välkommen att höra av dig till kommunens familjehemssekreterare och kontaktuppgifterna hitar du här på sidan upp till höger.


Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-19 10.02