Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj kan du bli ett uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar. En kontaktfamilj blir ofta viktiga personer i barnets liv och fungerar som en extra familj för barnet.

Vad gör en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj tar emot ett barn en eller flera helger i månaden. Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.  

Vem kan bli kontaktfamilj?

Du ska ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet.

Det krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika familjer. Det är viktigt att alla i familjen är överens om uppdraget och att det finns tid för en till i familjen.

Hur blir man kontaktfamilj?

Du kan ringa och prata med oss om du är intresserad. Du kan även fylla i en intresseanmälan här direkt på webben. När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning om din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Vilket stöd får kontaktfamilj?

Stöd och handledning
När du åtar dig ett uppdrag som kontaktfamilj får du....

Ersättning
Som kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Svenljunga kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdraget som kontaktfamilj. Du är välkommen att höra av dig till kommunens familjehemssekreterare och kontaktuppgifterna hitar du här på sidan upp till höger.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-19 10.01