Frivilligt arbete och organisationer

I Svenljunga kommun finns många möjligheter för dig som vill engagera dig frivilligt.

Föreningar och organisationer

Det finns flera olika föreningar och organisationer i kommunen som erbjuder aktiviteter, stöd och kontakt i olika sammanhang.

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Har du möjlighet att hjälpa ett barn, ungdom eller vuxen till en stabilare tillvaro och tryggare framtid? I de flesta fall är det just din erfarenhet som trygg vuxen som behövs genom att finnas där med hjälp, tålamod och trygghet. Just nu är behovet stort av bland annat fler familjehem och kontaktfamiljer.

Bli familjehem

Bli kontaktfamilj

Bli kontaktperson 

Bli särskild förordnad vårdnadshavare

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-01 07.32