Familjebehandling

Att vara förälder innebär ofta glädje, men ibland behöver man som förälder inspiration, kunskap och energi då föräldraskapet är en av livets viktigaste, och ibland svåraste, uppgift.

Vad är familjebehandling?

Vi arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring ska ske. Målet med familjebehandling kan till exempel vara att:

  • familjen kan kommunicera och komma överens med varandra
  • barn, ungdomar och föräldrar lär sig hantera konflikter
  • föräldrarna hittar nya strategier för att möta sitt barns behov
  • föräldrarna finner glädje i föräldraskapet
  • familjen skapar rutiner för att få struktur i vardagen

Hur ansöker jag om familjebehandling?

Familjebehandling är kostnadsfri för boende i Svenljunga kommun och kan beviljas som en insats. Om du vill ansöka om familjebehandling kontaktar du socialsekreterare på IFO barn och familjeomsorgen genom att ringa kommunens växel, 0325-180 00.


Kontakt

Epost till

Mer information


Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 11.39