Faderskap

Om ni som föräldrar inte är gifta när ni väntar barn måste faderskapet fastställas. Detta hjälper kommunen er med.

Faderskap

Redan innan barnet är fött bör ni som blivande föräldrar bekräfta faderskapet genom att båda föräldrarna skriver under en bekräftelse. Samtidigt kan ni som föräldrar anmäla om gemensam vårdnad om barnet.

Kontakta handläggare för att boka tid.

Om ni inte har bekräftat faderskapet innan barnet är fött får mamman ett brev med uppmaning att kontakta kommunen för att boka tid för faderskapsbekräftelse.

Om det råder osäkerhet kring faderskapet gör kommunen en mer omfattande utredning med DNA-analys.

Föräldraskap

Kommunen hjälper till att fastställa föräldraskap för barn till lesbiska par som fått barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige.

Kontakta handläggare för att boka tid.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 13.02