Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

På denna sida finner du information om vem som kan få ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd samt hur du ansöker och vad som händer sen.

Om du inte kan försörja dig genom egen inkomst, exempelvis lön, sjukpenning eller a-kassa och saknar egna tillgångar, så kan du ansöka om försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är enbart utformat för att täcka ditt mest grundläggande behov som kostnader för mat, boende med mera.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Svenljunga kommun och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka försörjningsstöd. Om du är gift, sambo eller registrerad partner måste ni göra en gemensam ansökan.

Hur söker du försörjningsstöd?

Oftast krävs ett möte mellan dig och en handläggare. Du kan kontakta handläggare för ekonomiskt bistånd under telefontider måndag till fredag kl 8:30–9:30 och de nås genom kommunens växel 0325-180 00

Här hittar du ansökningsblankett försörjningsstöd nybesökPDF

Vad händer efter att du ringt oss?

Om du erbjuds en besökstid kommer en ansökningsblankett bli hemskickad till dig om du inte själv skriver ut den via länken här ovanför. Besvara den, skriv under och ta med den vid ditt besök hos din handläggare. Det går enklare och fortare om alla uppgifter i blanketten är ifyllda. Du ska också ha med dig detta:

 • inkomstuppgifter från samtliga familjemedlemmar för de senaste tre månaderna
 • senaste deklarationen
 • ekonomisk översikt från banken där samtliga bankkonton framgår
 • utdrag från samtliga bankkonton för de senaste tre månaderna
 • uppgifter och kvitton som styrker boendekostnad och andra speciella kostnader
 • uppgifter om medlemskap i A-kassa
 • läkarintyg om du på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta
 • momsredovisning för hela året om du är egen företagare
 • legitimation

Om du är arbetslös är du skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Detta innebär att du ska vara

 • inskriven på Arbetsförmedlingen och ha en tät kontakt med dem
 • aktivt söka de arbeten man har möjlighet att få, både inom kommunen men också utanför kommunen
 • anta anvisat arbete, praktik eller delta i kompetenshöjande verksamhet

Handläggningstid

Under besöket går du och din handläggare igenom din blankett och pratar kring dina sätt att försöka lösa din situation. Ni jämför dina utgifter med dina inkomster månad för månad. Ni pratar även om dina egna förutsättningar och du får en planering att följa. Varje månad behöver du skriva en ny ansökan, ofta på en enklare blankett.

Blankett återansökanPDF

För att din handläggare ska kunna inhämta information och kontrollera dina uppgifter från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, bilregistret med mera, behöver du lämna ditt samtycke på ansökningsblanketten. I vissa fall krävs ditt samtycke för att sådan kontakt ska kunna tas. Om handläggaren inte får ditt samtycke kan det försvåra utredningen och leda till att din ansökan avslås.

Du har alltid rätt att ta del av din utredning.

Beslut om stöd

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna oftast ut via ditt bankkonto. Om du inte är nöjd med det beslut som du får kan du överklaga. Överklagan ska göras till Förvaltningsrätten i Jönköping, men skickas till Socialförvaltningen, 51180 Svenljunga.

Här finns information om hur du gör för att överklagalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Vem som tar hand om just din ansökan beror på vilket datum du är född i månaden. Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

Synpunkter

Om du har synpunkter på handläggning eller bemötande kan du framföra dessa till nämnden

Här kan du lämna en synpunktöppnas i nytt fönster

Mer information

Socialstyrelsen, vad krävslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen, provberäkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norm för försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Vem som tar hand om just din ansökan beror på vilket datum du är född i månaden. Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

 

Epost till

Född datum 1-5

Epost till

Född datum 6-13

Epost till

Född datum 14-21

Epost till

Född datum 22-31

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 08.48