Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Täcker inte inkomsterna utgifterna? Behöver du hjälp med skuldsanering? Hos vår budget- och skuldrådgivare kan du få hjälp med att få balans i din privatekonomi.

Svenljunga kommuns invånare kan få hjälp av budget- och skuldrådgivning i Borås. Här kan du bland annat få råd  hur du ska hantera dina skulder och hjälp till att skapa en hushållsbudget.

Går ekonomin inte ihop?

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Genom en aktiv budget- och skuldrådgivning vill vi bidra till att så många som möjligt kan leva ett självständigt liv och klara sina åtaganden.

Vi arbetar med rådgivning när det gäller privat hushållsekonomi. Vi anpassar rådgivningen efter den enskilde individens behov.

Vi hjälper dig med att

  • klargöra problemen, gå igenom din privatekonomi och göra en hushållsekonomisk översikt,
  • ge råd om hur du kan hantera din skuldproblematik,
  • arbeta fram realistiska förslag till betalningsplaner och kontakta/förhandla med fordringsägare,
  • ge information, råd och stöd i samband med skuldsanering.

Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Kort om skuldsanering

Med skuldsanering menas att svårt skuldsatta personer under vissa förutsättningar kan slippa att betala sina skulder helt eller delvis. Om du har så mycket skulder att du inte ser någon möjlighet att bli av med dem kan du ansöka om skuldsanering.

Kontakta gärna vår budget- och skuldrådgivare om du känner att du har förlorat kontrollen över din ekonomi, innan skuldbördan har växt sig för stor.

E-post till ekonomisk rådgivning i Borås

budget@boras.se

Adress

Besöksadress:
Stadshuset i Borås, Kungsgatan 55 Besök sker efter överenskommelse

Postadress:
Borås stad, Miljöförvaltningen, Ekonomisk rådgivning, 501 80 Borås

Öppettider

Vi har inga fasta telefontider men säkrast når du oss måndag-torsdag 9.30 - 16.00 Telefonnummer: 033-35 75 95

E-post till budget@boras.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01 15.08