Dödsfall och begravning

När en person har avlidit kan du som anhörig ha frågor om det praktiska du står inför. Du kan bland annat få hjälp av din bank, begravningsbyrå, Skatteverket och Svenska Kyrkan.  

Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med gravsättning ska det ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.  

Dödsboanmälan


En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning som kan göras när tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet (t ex gravsten, transporter). Dödsboanmälan görs av socialnämnden i den avlidnes hemkommun inom två månader från dödsfallet. Socialnämnden lämnar dödsboanmälan till Skatteverket.

Begravningskostnad


Dödsboet kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Ekonomisk prövning görs av kommunen och ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte med mer än ett halvt prisbasbelopp vilket är drygt 22 000 kronor.

Bouppteckning


När en person avlider ska en bouppteckning göras senast tre månader efter dödsfallet. Detta kan begravningsbyråer och banker hjälpa till med.  

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03 07.04