Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsföreningar i kommunen. Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Sammansättning


Rådet består av 11 ledamöter ur organisationerna PRO och SPF samt ersättare. Ordförande är socialnämndens ordförande. Pensionärsrådets arbetsutskott består av 3 ledamöter.


Protokoll 2016

Protokoll 2014 och 2015


Kontakt
Liselott Johansson
Nämndsekreterare
0325-184 26
E-post till Liselott Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-11 11.50