Vilket stöd kan man få?

Här kan du läsa kortfattat om vilket stöd du som är äldre kan få. 

Tjänster du kan utnyttja
utan särskild prövning eller bedömning

Stöd till anhöriga - Samtal med anhörigrådgivare och kostnadsfri avlösning.
Läs mer om anhörigstöd »

Aktiviteter , verksamhet för äldre - Olika aktiviteter kan erbjudas för att ge möjlighet till social samvaro och stimulans.
Mötesplatser och träffpunkteröppnas i nytt fönster

Fixartjänst - Fixartjänst kan hjläpa dig med utomhusarbete.

Fixartjänstöppnas i nytt fönster

Matserveringar - Du har möjlighet att äta dina mål på något av våra äldreboenden.

Tjänster som kräver en ansökan från dig,
och efter det en behovsbedömning av en handläggare på kommunen

För att du ska få dessa tjänster måste du göra en ansökan. Din ansökan använder vi för att göra en behovsbedömning tillsammans med dig.

Tillsammans ser vi över dina behov och vilka möjliga lösningar som finns. Om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt så kan du få hjälp.

Ansökningblankett finns via länkarna här nedan.

Hjälp i hemmet - Hjälp i hemmet innebär hjälp med sådant som du inte kan klara själv. Du kan till exempel få hjälp med: personlig omvårdnad, hjälp med matinköp och städning.
Läs mer om hemtjänst » öppnas i nytt fönster

Trygghetslarm - Ett trygghetslarm kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i din bostad.
Läs mer om trygghetslarm »

Äldreboende - Svenljunga kommun har olika äldreboenden för dig som behöver omfattande omsorg och vård.
Läs mer om boende »öppnas i nytt fönster

Korttidsplats/Växelboende - Om du vårdas i hemmet finns möjlighet att växelvis bo i ett äldreboende. Om du tillfälligt har ett behov av omfattande omsorg kan det vara möjligt med ett korttidsboende
Läs mer om korttidsboende och växelboende »öppnas i nytt fönster

Färdtjänst - Du som har ett stor och varaktig funktionsnedsättning och/eller har svårigheter att resa ensam med allmänna kommunikationer, har möjlighet att ansöka om färdtjänst.
Läs mer om färdtjänst »

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Om du är rörelsehindrad och kör bil kan du ansöka om parkeringstillstånd.
Läs mer om parkeringstillstånd »

Hjälpmedel och Bostadsanpassning - Om du har en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas kan du ansöka om hjälp till detta.
Läs mer om hjälpmedel och bostadsanpassning »

Kontakt

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 10.40