Mötesplatser, träffpunkter

Kommunen erbjuder flera olika aktiviteter som riktar sig till äldre personer. Aktiviteterna är tänkta att ge både meningsfull sysselsättning och värdefull gemenskap.

Dagcentraler

På flera av kommunens vård och omsorgsboenden finns dagcentraler som är öppna för alla. Här finns olika aktiviteter flera dagar i veckan. Till exempel kan det vara boule, bingo, läsecirklar, gudtjänst mm.

I menyn på vänster sida kan du läsa mer om de olika dagcentralerna och deras program.

För personer med demenssjukdom

Dagdemensverksamhet riktar sig till personer som har en demens- sjukdom.  Dagdemensverksamhet finns på ett par av kommunens gruppboende och för att kunna delta i dessa aktiviteter krävs ett särskilt beslut av en handläggare i kommunen.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-22 08.37