Undermeny

Korttidsboende

Korttidsboende och växelboende är ett tillfälligt boende under en begränsad tidsperiod.

Var finns korttidsboende/växelboende?

Korttids- och växelboende finns på kommunens korttidsenhet i Svenljunga centralort samt för demenssjuka på Östrabo i Östra Frölunda och Måsen i Sexdrega. Korttidsboende inom LSS finns på kortidshemmet Lambo i Svenljunga tätort samt för psykiskt funktionshindrade på Mårtensdal.

Vem kan få korttidsboende/växelboende?

Du som är i behov av hjälp i din dagliga livsföring och när det inte är möjligt att lösa det i den egna bostaden eller att anhöriga behöver avlösning. Korttidsboende inom LSS är till för att föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska kunna få avlösning.

Så här ansöker du

Ansökan om bistånd till korttids- och växelboende prövas enligt socialtjänst- eller LSS lagen. Ansökan gör du till kommunens handläggare som utreder och beslutar. Om du får ett avslag på din ansökan kan du överklaga.

Här kan du ansöka om korttid- och växelboende »PDF

Här är information om hur man överklagar »PDF

Kontakt

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Epost till

Telefontid:
Måndag till fredag 8.30-9.30

Epost till

Telefontid:
Måndag till torsdag 8.30-9.30

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-18 15.39