Bostad med god tillgänglighet

Bostad med god tillgänglighet är ändamålsenliga lägenheter för dig som känner behov av att ha närhet till service, trygghet och social gemenskap samt att du har varaktiga omsorgsinsatser och/eller hemsjukvårdsinsatser eller boendestöd.

Vad gäller för att få en sådan bostad?
 

  • Du ska vara folkbokförd i Svenljunga kommun
  • Du ska ha varaktiga dagliga omsorgsinsatser från hemtjänst/boendestöd och/eller insatser från hemsjukvården. Med varaktiga behov menas att behovet inte är tillfälligt och förväntas gå över.

Bostäderna finns här

Lägenheter finns i Svenljunga, Sexdrega, Överlida och Östra Frölunda.

Ansökan och erbjudande om BGT

Ansökan görs till kommunens omsorgsutredare som utreder och fattar beslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Lägenheterna tillhandahålls, fördelas och erbjuds av socialförvaltningen i kommunen.

Här kan du hämta en ansökningsblankettPDF


Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-09 13.01