Undermeny

Aktiviteter, verksamhet för äldre

Kommunen erbjuder flera olika aktiviteter som riktar sig till äldre personer. Aktiviteterna är tänkta att ge både meningsfull sysselsättning och värdefull gemenskap.

För äldre och seniorer

Dagverksamhet finns på kommunens vård- och omsorgsboende.  Här erbjuds aktiviteter för seniorer och du kan fritt delta i det som intresserar dig.

För personer med demenssjukdom

Dagdemensverksamhet riktar sig till personer som har en demens- sjukdom.  Dagdemensverksamhet finns på ett par av kommunens gruppboende och för att kunna delta i dessa aktiviteter krävs ett särskilt beslut av en handläggare i kommunen.

Här kan du ansöka om dagdemensverksamhetWord


Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 10.55