Undermeny


Äldreomsorg

Svenljunga kommuns äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv, i trygghet och oberoende. Kommunen har tillsammans med andra samhällsaktörer ansvar för att se till att dessa förutsättningar finns. Detta är en samlingssida för äldre.

Vilket stöd kan man få?

Kommunen kan erbjuda olika typer av stöd för att bidra till en god livssituation för äldre.

Mötesplatser, träffpunkteröppnas i nytt fönster »

Kommunen kan erbjuda olika mötesplatser för äldre där du ges möjlighet till social samvaro och aktivitet.

Hemtjänst och annan hjälp i hemmetöppnas i nytt fönster »

Här kan du läsa om vilka möjligheter som finns att få hjälp i ditt hem med det du inte klarar och orkar själv 

Privat utförare LOVöppnas i nytt fönster »

Denna sida vänder sig till dig som är eller vill bli privat utförare av hemtjänst i Svenljunga kommun. Här kan du hitta olika blanketter, rutiner och annan viktigt information.

Pensionärsrådetöppnas i nytt fönster »

Kommunen har ett Pensionärsråd som ger kommunens pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Aktiviteter, verksamhet för äldreöppnas i nytt fönster »

Kommunen erbjuder flera olika aktiviteter som riktar sig till äldre personer. Aktiviteterna är tänkta att ge både meningsfull sysselsättning och värdefull gemenskap.

Mat för äldreöppnas i nytt fönster »

På denna sidan kan du få information om kommunens regler och riktlinjer gällande kost för äldre.

Fixartjänstöppnas i nytt fönster »

Fixartjänst kan hjälpa dig med utomhusarbete.

Avgifteröppnas i nytt fönster »

Din avgift beror dels på vilka insatser du får från kommunen och dels på dina ekonomiska förutsättningar. Du ska aldrig behöva tacka nej, till de insatser du beviljats, på grund av ekonomiska hinder.  

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-16 08.58