Tyck till om svenljunga.se

Var med och hjälp oss att förbättra svenljunga.se – vi jobbar ständigt på att utveckla webbplatsen så att den blir mer anpassad till dig som besökare. Svara på frågorna nedan och skicka in, tack! 

Vilka sidor besöker du oftast? *


Multiple selectionInnan du svarar på fler frågor, ta gärna några minuter att kolla på sidor som du inte brukar besöka eller aldrig har besökt tidigare.

Välj de tre viktigaste orsakerna till att du besöker svenljunga.se *


Multiple selection
Hur lätt är det att hitta kontaktuppgifter till ...?  *


Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  lätt möjlig svår omöjlig vet ej
chefer

enheter

ansvarig

kontaktcenter

Hur upplever du vår sökfunktion? *


Multiple selection

Välj de påståenden som tycker du passar in på texterna och innehållet på våra sidor *


Multiple selection


Beskriv vilken information du skulle vilja hitta, men inte kan hitta i dagsläget.

Lista sidor som du tycker innehåller för lite eller överflödig information.

Vilken funktion använder du? *


Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  aldrig ibland ofta
sök

felanmälan

kontaktformulär

Svenljungaförslag och forum

prenumerera på nyheter

Beskriv vilka funktioner du saknar idag.

Håller du med? Svara på dessa påståenden. *


Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  stämmer helt stämmer delvis stämmer lite stämmer inte alls vet ej
Meny och strukturer är tydlig.

Jag hittar lätt det jag söker.

Informationen är uppdaterad och korrekt.

Nyheterna är relevanta.

Bilderna passar till innehållet.

Jag vet vem jag ska vända mig till med frågor.

Sidrubriker gör det lätt att hitta rätt innehåll.

Sid- och underrubriker är tydliga och passar till sidans innehåll.

Hur är det att surfa på svenljunga.se i mobilen/surfplatta? *
Ge webbplatsen ett övergripande betyg *

Användarvänlighet redaktör - är du redaktör? *
Svara endast på resterande frågor om du är redaktör för svenljunga.se

Jag tycker att...


Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  instämmer helt instämmer delvis instämmer inte alls
det är enkelt att logga in.

det är lätt att veta vilka sidor jag är ansvarig för.

det är lätt att redigera text på sidorna.

det är lätt att skapa länkar.

det är lätt att ladda upp filer.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-13 09.29