Lämna in och hämta hittegods

Visste du att du kan lämna in hittegods i vårt kontaktcenter i kommunhuset? Vi har ett samarbete med polisen och kan till exempel ta emot och lämna ut hittegods.

Vad är hittegods?

Hittegods kan vara något som är borttappat eller stulet. Bortkastade eller övergivna föremål är inte hittegods. Det gäller även föremål utan värde. Ett föremål som lämnas på ett visst ställe utan att ägaren har för avsikt att överge det betraktas inte som hittegods.

Vad gör jag om jag hittar ett föremål?

Om du hittar ett föremål och behåller det är du skyldig att anmäla fyndet till polisen eller ägaren inom 14 dagar. Polisen är skyldig att ta emot hittegodset och kan också omhänderta det mot upphittarens vilja. Du är däremot inte skyldig att ta hand om hittegods.

Var kan jag lämna in det?

Mindre föremål som du hittar, exempelvis nycklar och plånböcker, kan du lämna in till vår reception i kommunhuset.

Vad gör jag om jag förlorat ett föremål?

Om det misstänks ligga ett brott bakom förlusten av ett föremål ska det alltid anmälas till polisen. Du kan ringa 114 14 eller göra en internetanmälan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15 11.49