tisdag 23 januari 2018

Thilanderska parken

Arbetet med lek- och rekreationsytan Thilanderska parken beräknas komma igång under våren och förhoppningen är den ska bli klar sommaren 2017.

Området mellan Teaterbiografen och Vävaregatan, väster om Boråsvägen är ursprungligen en donation och tillräckligt stort för att användas till både lek, rekreation samt några flerfamiljshus. I budgeten för 2016-2018 har politiken avsatt 1 500 000 kronor fördelat på tre år för lek- och rekreation.

Medborgardialog

Innan planeringsarbetet påbörjades bjöd politiker och tjänstemän in till medborgardialog. Vid träffen deltog cirka 30 personer, varav ett 10-tal politiker samt några tjänstemän. Flera medborgarförslag har tidigare lämnats. Några skriftliga förslag inkom i samband med dialogkvällen. Vi har även låtit föräldrar och barn i tre förskolor/skolor tycka till om förslagen.

Utrednings- och beslutsfas

Förslagen lämnades till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning. Under hösten beviljade Boverket dessutom ekonomiskt stöd, vilket ledde till större möjligheter med grön-området än vad som var möjligt från början. En konsult hjälpte sedan till med ett förslag utifrån gruppernas idéer som anpassades till regler om säkerhet, skötsel, långsiktighet med mera. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade slutgiltigt om förslaget i januari 2017. Arbetet beräknas komma igång under våren och förhoppningen är den ska bli klar sommaren 2017.

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12 09.18